Kategorie tematyczne

Artykuły

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

Prawo

News

Szpitale publiczne w szponach komercji

29 Maj 2017

Pojawiła się informacja, że szpitale publiczne będą mogły wykonywać dodatkowe świadczenia odpłatnie. Pytanie brzmi: kiedy i w jakim zakresie udzielanie świadczeń komercyjnych będzie możliwe?dalej

Dobre leki to nie wszystko

29 Maj 2017

Polskie szpitale wyglądają wszędzie mniej więcej tak samo: duży nacisk na funkcjonalność, sterylność i logiczne ciągi komunikacyjne, mniejszy na emocje pacjentów. A przecież nie od dziś wiadomo, że pobyt w szpitalu to trudny okres, szczególnie dla dzieci.dalej

Będzie łatwiej o ratunkowe terapie

29 Maj 2017

Jeśli refundowane terapie zawiodą, państwo sfinansuje ciężko chorym lek, nawet jeśli nie został dopuszczony do obrotu. Sejm przyjął ustawę o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL),jak potocznie nazywa się nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza dostęp do niestandardowych terapii.dalej

Warto uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego

29 Maj 2017

Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową w ramach centrum mogą zaliczyć do kosztów odpisy na fundusz innowacyjności już w momencie wpłaty środków na jego rachunek. Drugi raz odliczą te kwoty w momencie ich wydatkowaniadalej

Lekarz stażysta - więcej uprawnień, ale mętnych

29 Maj 2017

Jakie są uprawnienia lekarza stażysty po wprowadzeniu zmian w uzyskiwaniu pełnego prawa wykonywania zawodu?
Jesienią zeszłego roku resort zdrowia zafundował nam nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.dalej

czytaj więcej