Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy
Zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych działający przy Ministrze Zdrowia w dniu 1 września 2016 r. opracował końcowy raport zawierający projekt założeń zmian prawa regulujący reżim reklamy produktów należących do w/w kategorii. dalej

Prawo

News

Premier Szydło: Radziwiłł zostaje

20 Styczeń 2017

Premier Beata Szydło kontynuuje przegląd resortów. Wczoraj spotkała się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. dalej

W sklepie nie kupisz ani wody utlenionej, ani paracetamolu

20 Styczeń 2017

Eksperci alarmują, że gdy wejdzie w życie rozporządzenie mające ograniczyć sprzedaż leków poza aptekami, pacjenci nie będą mieli dostępu do podstawowych medykamentów.dalej

Zofia Ulz o poselskiej nowelizacji Pf

20 Styczeń 2017

Więcej: pulsfarmacjidalej

CEPI, czyli szansa na trzy ważne szczepionki

20 Styczeń 2017

Więcej: medexpressdalej

Zaczynamy rozumieć potrzeby umierających

20 Styczeń 2017

Małopolski oddział NFZ, jako jeden z nielicznych w kraju, znacząco, bo aż o 37 mln zł podniósł nakłady na opiekę paliatywną.dalej

czytaj więcej