Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy
Zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych działający przy Ministrze Zdrowia w dniu 1 września 2016 r. opracował końcowy raport zawierający projekt założeń zmian prawa regulujący reżim reklamy produktów należących do w/w kategorii. dalej

Prawo

News

AstraZeneca szczepi biotechnologią

28 Marzec 2017

Centra finansowe i HR oraz główny ośrodek badań klinicznych — firma farmaceutyczna stawia na Polskę i chce zarazić tym innych.dalej

Rak zbiera obfite żniwo

28 Marzec 2017

Kosztochłonna onkologia potrzebuje wyższych nakładów – mówili uczestnicy dyskusji w redakcji „Rzeczpospolitej”. Dyskusję poprzedziła prezentacja wyników raportu porównawczego dotyczącego dostępu do terapii onkologicznych w Europie wykonanego przez Szwedzki Instytut Ekonomii Zdrowia „Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited”.dalej

Utopijna koncepcja apteki dla aptekarza

28 Marzec 2017

Rozmowa z Piotrem Sucharskim, prezesem zarządu NEUCA S.A.dalej

Prezes NRA o udziale wiceprezesa w reklamie wyrobów medycznych

28 Marzec 2017

Więcej: rynekaptekdalej

EMA sugeruje wstrzymanie obrotu tych leków w Polsce

28 Marzec 2017

Więcej: mgr.farmdalej

czytaj więcej