Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

Polskie szpitale groźne dla pacjentów

18 Czerwiec 2018

944 placówki zostały ocenione przez sanepid pod względem panujących w nich warunków. W większości mogą one zagrażać bezpieczeństwu chorych. W takiej sytuacji lecznice powinny zostać zamknięte albo przynajmniej ograniczyć działalność.dalej

Państwo pozwane za szczepienie

18 Czerwiec 2018

Rodzice chcą 1 mln zł odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu ich dziecka, wywołany szczepieniem.dalej

Darmowe leki seniorów to fikcja

18 Czerwiec 2018

NFZ podaje, że w 2017 roku w regionie lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wystawili ponad 800 000 recept dla seniorów uprawnionych do leków w ramach rządowego programu Leki 75+. Pacjentom tym zostało wydane prawie 2 300 000 opakowań medykamentów, z których skorzystało 55 tys. osób. dalej

Polpharmy przepis na rozwój biotechnologii

18 Czerwiec 2018

Klastry i rozwój kompetencji w dziedzinie biotechnologii — to warunki, które powinna spełnić Polska, by zająć pozycję wśród światowych liderów tej nowej dziedziny farmacji. To jasna i klarowna wizja przedstawiona przez Prezesa Polpharmy Markusa Siegera podczas konferencji Impact ’18.dalej

Rzecznik ministerstwa zdrowia nieprawidłowościach przy zakupie dentobusów: "Zastrzeżenia NIK są chybione"

15 Czerwiec 2018

Więcej: wpolitycedalej

czytaj więcej